Voorwaarden

Expeditor B.V.

Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Expeditor  B.V. en de klant zijn de Algemene voorwaarden van de Fenex (gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam) van toepassing (www.xpdtr.net/nl/voorwaarden). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen. In aanvulling op de Fenex-voorwaarden geldt het volgende:            

  • De laatst gedeponeerde versie van de Fenex-voorwaarden zijn van toepassing.
  • Expeditor B.V. is behoudens opzet of grove schuld is in geen geval aansprakelijk voor enige schade. Iedere aansprakelijkheid van Expeditor B.V. is beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Expeditor B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
  • Expeditor B.V. heeft voor alle openstaande vorderingen een retentierecht op alle aan haar aangeboden zaken.

Expeditor

Uw veilige partner voor alle logistieke uitdagingen. 

Privacy beleid

Contact

logo xpdtr

De Boelakkers 9
5591 RA Heeze
The Netherlands
Tel: +31-637439894
E:


© Expeditor - Website: Van Dongen Design
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.